29 24 00 39 eva@evagall.dk

Firmaordning

Hvorfor ha’ sin egen huspsykolog?

Det er et velkendt fænomen, at medarbejdere, der har familiemæssige, sociale eller personlige problemer, arbejder mindre effektivt og har øget sygefravær. Med ”huspsykolog” mener jeg en psykolog, der har så fast tilknytning til virksomheden, at hun kender dens struktur og kultur i hovedtræk, men som ikke er ansat og derfor ikke har noget personligt ”i klemme” i forhold til virksomhedens økonomi, ledelse eller andre forhold.

Kriser

Medarbejdere kan komme ud for ulykker, dødsfald, overfald, røverier og andre alvorlige hændelser – i eller udenfor arbejdstiden. Voldsomme hændelser kan give en række symptomer, både fysiske og psykiske, som kan medføre sygefravær eller nedsat arbejdseffektivitet.

Depression og angst

Ganske mange mennesker har af og til lettere depressioner. Lettere angsttilstande, fx fobier, er også almindelige. Fælles for disse lidelser er, at de forholdsvis let kan behandles med kognitiv adfærdsterapi, hvilket giver en betragtelig forøgelse af livskvalitet, og formodentlig også af de pågældendes arbejdsevne.

Konflikter og mobning

Konflikter mellem medarbejdere kan være dyre. Mobning er desværre et problem i mange virksomheder. Mobning medfører naturligvis dårlig trivsel for ofrene, men mobning udspringer faktisk ofte af dårlig trivsel hos dem der mobber. Desværre ender mobning eller personlige konflikter af og til med opsigelser eller afskedigelser.

Stress

Stress er et helt kapitel for sig selv. Ovenstående er blot eksempler på forhold som kan medføre nedsat produktivitet og øgede udgifter, men som kan afhjælpes eller i hvert fald mildnes af en ”huspsykolog”. Men vigtigst: Det at have sin egen faste huspsykolog, er et tryghedsskabende personalegode for medarbejderne.

Tavshedspligt

Det er en absolut og ufravigelig betingelse, at jeg har tavshedspligt. Intet der bliver betroet mig, hverken om virksomheden eller den enkelte medarbejder bliver videregivet til nogen.

Samtaler bliver afregnet efter regning og på tro og love. Virksomheden får hverken at vide hvilken medarbejder, der har søgt mig eller hvad samtalerne har drejet sig om.

Hvis den samme type problemer går igen så mange gange, at det tyder på at der er et generelt problem på arbejdspladsen, kan jeg skrive en samlet rapport om dette, men det vil kun ske, såfremt det er muligt at gøre dette på en måde, så alle implicerede er sikret anonymitet.

Foredrag/undervisning

Jeg har gennem mange år undervist i psykologi på mange forskellige områder og planer.

Jeg kommer gerne ud til foreninger, skoler, virksomheder og lignende.

Emnerne kan være næsten alt indenfor mine interesseområder.

Share This