29 24 00 39 eva@evagall.dk

Angst, ængstelse, uro

Angstlidelser har mange grader og mange årsager. Ofte vil symptomerne på angst være af fysisk art, måske har du været til læge med symptomer, som lægen ikke kunne finde nogen fysisk forklaring på. Du har måske troet, at du havde hjerteproblemer, måske har du smerter, men lægen kan ikke finde nogen årsag, og beroliger dig med, at du ikke fejler noget fysisk.

Pludselig voldsom angst, som ikke er fremkaldt at en bestemt ting, som man er bevidst om, kaldes panikangst. Angst kan også komme på bestemte tidspunkter eller udløses af bestemte ting, fx edderkopper, elevatorer, at skulle holde tale, møde nye mennesker o.s.v.

I så fald kaldes det for en fobi.

Somme tider er det ikke til at sige, hvad det er der udløser angsten. Den ytrer sig måske som en diffus følelse af uro eller ubehag. Psykologer taler om, at angsten er ”generaliseret” eller ”frit flydende”, det kaldes også GAD = ”general anxiety disorder”. OCD = ”obsessive compulsive disorder” er en angstlidelse, hvor man føler sig tvunget til at gentage bestemte handlinger, fx vaske hænder eller tage flere gange i dørhåndtaget, for at føle sig sikker. Dvs. gør man det ikke vil noget frygteligt ske og man vil føle angst eller uro.

Første trin i behandlingen vil være at definere hvilken form for angst du lider af, og i hvilken grad. Derefter kan man så beslutte om enten eksistentiel samtale eller kognitiv terapi vil være mest hensigtsmæssig, evt. en kombination af begge dele.

Share This