29 24 00 39 eva@evagall.dk

Hvad er kognitiv adfærdsterapi?

Kognition betyder tænkning, viden, hukommelse, erkendelse, opfattelse (perception) – sagt på en anden måde, så er det alt det, der kan være i vores bevidsthed. Kognitiv terapi er altså en behandling, der virker ved at påvirke den måde, man tænker og opfatter på. Det videnskabelige grundlag er bl.a. indlæringspsykologisk.

Adfærdsterapi handler om at påvirke vores handlinger. Det handler med andre ord om at træne sig i at gøre noget, man ikke er så god til, som man ønsker at være.

Kognitiv adfærdsterapi kombinerer disse to tilgangsvinkler. Men glemmer naturligvis ikke at mennesker også har følelser, en krop, som reagerer med fornemmelser, hjertebanken og rødmen fx og sidst, men ikke mindst har vi nogle omgivelser, fx familie, arbejde og en økonomisk virkelighed, som er med til at påvirke os.

Vi går ud fra ”her og nu” situationen. Vi fokuserer på det problem, som generer dig. Vi ser ikke nødvendigvis så meget på årsager, som måske stammer fra den tidligste barndom. Ikke fordi barndommen ikke er vigtig, men fordi den jo netop er fortid. Den kan ikke laves om. Derimod kan du påvirke din fremtid.

I kognitiv adfærdsterapi arbejder terapeuten og klienten tæt sammen i et ligeværdigt samarbejde. Terapeuten har naturligvis en stor viden om psykologi i almindelighed og om kognitiv adfærdsterapi i særdeleshed. Klienten er til gengæld den, der er ekspert i sit eget liv.

En stor del af terapien består i, at man deler sin viden. Klienten fortæller om sig selv og sit liv. Terapeuten fortæller om hvordan dette kan forstås i kognitiv adfærdsterapeutisk lys. Klienten får viden, som kan hjælpe til forståelse af uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Dermed bliver det muligt at ændre disse mønstre.

Kognitiv adfærdsterapi er den terapiform, der foreligger mest videnskabelig dokumentation for. De fleste af de videnskabelige undersøgelser, der sammenligner forskellige terapi formers effektivitet, viser at kognitiv adfærdsterapi er den bedste terapiform til behandling af bl.a. angst og depression.

Share This