29 24 00 39 eva@evagall.dk

Eksistentiel samtale

Livets store spørgsmål

Eksistentiel samtale eller eksistentiel psykoterapi er en terapiform, som jeg finder hensigtsmæssig, sammen med mennesker, der befinder sig i situationer, hvor livets store spørgsmål og valg melder sig.

Eksistentiel samtale drejer sig om valgsituationer, hvor der er betydningsfulde ting på spil. De ting, som eksistentialisterne kalder for grundvilkår.

Eksempelvis:

Livet og døden

Hvordan lever man livet bedst, når vi nu ved, at døden er den sikre slutning?

Ensomheden og fællesskabet

Vi fødes og vi dør i ensomhed. Det er et grundvilkår, det kan ikke være anderledes. Vi ønsker os kærlighed og fællesskab, men vil også have selvstændighed og frihed. Vi føler os knyttet til hinanden, – men vi er også alene. Hvordan finder man den bedste balance i denne stadige bevægelse mellem ensomhed og fællesskab?

Meningen og meningsløsheden

Nogle mennesker har en fast religiøs overbevisning, som gør at de sjældent eller aldrig stiller spørgsmål til, hvad mon meningen er med deres liv. Men de fleste af os lever med tvivl om meningen med livet. Livet i almindelighed eller vores eget liv – her og nu. For mange forekommer livet absurd i sin meningsløshed.

Friheden

Vi er fri til at vælge vores liv. Vælger vi ikke at vælge, men lader tilfældet eller ”de andre” råde for os, ja så er det jo også et valg. Og vores valg har konsekvenser, som vi må leve med. Vist er der ting vi ikke kan vælge, vi er jo nu en gang født, som vi nu er. Men vi kan vælge hvordan vi vil spille med de ”kort” som vi nu har fået på hånden i tilværelsens store spil.

Vores daglige liv rummer naturligvis hele tiden disse grundvilkår, men ofte drukner de i den daglige trummerum, indtil vi bliver revet ud af dagligdagen, af en eller anden grund. Det kan være dødsfald, sygdom, arbejdsløshed, overfald – ja alt muligt. Så bliver de pludselig nærværende. Så kan det ske, at vi kastes ud i tvivl og angst, som vi har svært ved at rumme og sætte ord på. Her kan eksistentiel samtale være en hjælp til selvhjælp.

Share This