29 24 00 39 eva@evagall.dk

Mindfulness og smertehåndtering

For mennesker med kroniske eller tilbagevendende smertetilstande.

Mindfulness meditation kan være en hjælp. Det er ikke nogen mirakelkur, men en hjælp til at lære at ”leve med smerterne” – ofte også lindre dem og give en bedre livskvalitet.

”Det må du lære at leve med”, sagde lægen. Han sagde bare ikke noget om hvordan, man så gør det!

…ovenstående er desværre en situation, som mange smerteplagede mennesker har oplevet. Det kan være p.g.a. gigtlidelser, piskesmæld, ryg-/lændesmerter, fibromyalgi eller noget som lægen end ikke har et navn for.

Hvad er Mindfulness meditation?

Mindfulness meditation er kort fortalt en træning af dit sind hvor du lærer at træne fuld opmærksomhed. På dine tanker, følelser og kropsfornemmelser – såvel som opmærksomhed på dine omgivelser. Det er evnen til at berolige sit sind, så man hele tiden er fuldt bevidst og nærværende i nuet, som det er lige nu. Du træner slet og ret at stoppe op i dine automatiske tankerækker, tankemønstre, domme, vurderinger osv.

En vigtig del af mindfulness er, at man forholder sig ikke-dømmende til sine tanker – det vil sige, at man blot lægger mærke til tankerne uden at vurdere dem som hverken positive eller negative. Tankerne er blot tanker, og man er vidne til dem.

Mindfulness betyder opmærksomhed, og mindfulness meditation er en træning i at fokusere sin opmærksomhed. Man øver sig i bevidst nærvær og tilstedeværelse i nuet. Det er ikke afslapning, men tværtimod en bevidst tilstand af vågenhed, som fører til, at man sænker sit stressniveau. Det kræver lidt øvelse, men det er ikke svært og alle kan lære det.

Forskning viser at Mindfulness kan forbedre mentalt helbred, herunder mindske symptomer på stress, angst og depression.

Metoden har sin rod i buddhistisk tradition, men den er renset for religiøst eller åndeligt indhold.

I 1979 udviklede Jon Kabat-Zinn som forskede på University of Massachusetts Medical Center det første program kaldet MBSR: Mindfulness-Based-Stress-Reduction. Det er siden videreudviklet og der er foretaget talrige videnskabelige eksperimenter, der har vist, at det hjælper de fleste, i større eller mindre grad. Bl.a. har man set at smertepatienter, der mediterer regelmæssigt, kan klare sig med mindre medicin og selv vurderer at have fået en forbedret livskvalitet. Metoden blev hurtigt knyttet til kognitiv adfærdsterapi, og er under stadig udvikling i et stort tværfagligt samarbejde mellem en lang række forskere fra mange lande og mange forskellige forskningsgrene, læger, psykologer, psykiatere m.fl.

Share This